Nyheter

Gå till nyhetsarkivet

Jälla

Jälla Gård
755 94, Uppsala

Sjukanmälan

Anmäl frånvaro varje dag.
Tel:018-727 70 70  eller via Dexter.

Vid längre sjukperioder, eller om ovan nämnda alternativ inte fungerar, kontakta expeditionen.
Tel: 018-727 96 00.

Elever på gymnasiesärskolan kontaktar dagtid
Tel: 018-727 96 42.