Försäkringar

Barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Uppsala kommuns olika verksamheter omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller när som helst på dygnet och under årets alla dagar. För elever gäller försäkringen till och med 1/9 det år som eleverna går ut grund- respektive gymnasieskolan.

Försäkringsbesked om den kollektiva olycksfallsförsäkringen finns här!

Intyg om ansvarsförsäkring hittar du här!

Skadeanmälan finns här!

10 november 2016