Hur söker jag till Jälla?

Så här söker du  till Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

Du som inte bor i Uppsala län söker på "Frisök". Det betyder att alla har rätt att söka alla utbildningar.

Även om det t ex finns ett naturbruksgymnasium närmare dig än Uppsala yrkesgymnasium Jälla men som inte har den inriktning som du vill läsa kan du söka till Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Då skriver du på din ansökan att den inriktning som du vill läsa inte finns där utan finns hos oss.

Du som bor utanför Uppsala län och söker via Dexter:

Gå in under "sök utbildning", sök "alla utbildningar" och välj något av skolans program så hittar du Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

Alla sökande som inte bor i Uppsala län hamnar på andrahandlistan även om du är behörig. Detta gör många oroliga men det betyder inte att du inte kommer in. De allra flesta som söker kommer in. När du får ditt antagningsbesked och ska svara på det är det viktigt att du skriver att du står fast vid ditt val. Om du inte skriver det tas du bort från listan.

När ditt slutliga antagningsbesked kommer i juli står du fortfarande på andrahandslistan. Det kommer du att göra tills intagningsnämnden öppnar i början på augusti. Då plockas alla från Uppsala län som valt oss men tackat nej bort och alla från andrahandslistan tas in så du behöver bara stå fast i ditt val.

Om du har frågor eller problem när du ska ansöka hör av dig till vår studievägledare Tommy Ripmarken, tel 018-727 9607, E-post: tommy.ripmarken@uppsala.se

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN.

18 augusti 2017