Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varje skola är enligt lag skyldig att ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Denna ska revideras varje år. 

Om du som elev eller förälder har frågor om Jällas plan är du välkommen att kontakta någon i elevhälsoteamet. Vi tar gärna emot synpukter och förbättringsförslag.

Förra läsårets plan hittar du här! Årets är ska revideras med eleverna och kommer snart!

10 november 2016