SYV

På Jälla arbetar tre studie- och yrkesvägledare, Tony Back, Tommy Ripmarken och Petra Smith. Tony arbetar med eleverna på fordonsprogrammet och introduktionsprogrammet, Tommy med eleverna på natubruksprogrammet och introduktionsprogrammet och Petra arbetar med eleverna på SPRINT.

Kontakt:

tony.back@uppsala.se

tommy.ripmarken@uppsala.se

petra.smith@uppsala.se

 På hemsidan www.uppsala.se/syv finns Samlad väglednings Arbetsplan för gymnasieskolan. Klicka dig vidare till "För dig i gymnasiet" – i höger meny återfinns arbetsplanen, där kan man se vad man som elev i Uppsala har rätt till för information under sin gymnasietid. Här hittar man också Mål och riktlinjer för studie- och yrkesvägledningen i Uppsala kommun samt Etiska riktlinjer.

Studievägledning

Studie- och yrkesvägledning inom gymnasiet har som syfte att ge stöd och förberedelse inför val av fortsatta studier/yrken. Vägledningens viktigaste verktyg är det individuella vägledningssamtalet. Vi samtalar kring intressen/styrkor, alternativ och möjligheter/begränsningar.

Vägledning

Samtliga elever erbjuds enskilt vägledningssamtal (1h per elev och läsår), dessa kan vara samtal inför framtiden, motivationssamtal och/eller konsekvenssamtal. Studie- och yrkesvägledaren kan delta som en resurs i olika mötessituationer (t.ex. elevvårdskonferens, utvecklingssamtal).

Information

 • Introduktion till gymnasieskolan (t ex vad är skillnaden mellan grundskola och gymnasium, vad är studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan, behörighet och urval till eftergymnasiala utbildningar)
 • Information inför aktuella händelser (t ex mässor, öppet hus, högskoledagen, arbetsförmedlingens evenemang)
 • Information om eftergymnasiala utbildningar och behörighetsregler inför val av valbara kurser/individuellt val
 • Informationsvägar (t.ex. internet, informationsmaterial)
 • Fördjupad information inför framtiden t ex:

  - Arbetsmarknaden

  - Arbetsförmedlingens och andra aktörers tjänster

  - Studievägar t.ex. yrkeshögskola, folkhögskola, högskola/universitet inklusive behörighets- och urvalsregler

  - Studie- och yrkesvägledaren kan fungera som en resurs vid extern information om utbildningar

 

10 november 2016