SYV

På Uppsala yrkesgymnasium Jälla arbetar tre studie- och yrkesvägledare: Tony Back, Tommy Ripmarken och Petra Smith. Tony arbetar med eleverna på fordonsprogrammet och introduktionsprogrammet, Tommy med eleverna på natubruksprogrammet och introduktionsprogrammet och Petra arbetar med eleverna på SPRINT.

Kontakt:

tony.back@uppsala.se

tommy.ripmarken@uppsala.se

petra.smith@uppsala.se

På hemsidan www.uppsala.se/syv finns Samlad väglednings- och arbetsplan för gymnasieskolan. Klicka dig vidare till "För dig i gymnasiet" – i höger meny återfinns arbetsplanen, där kan man se vad man som elev i Uppsala har rätt till för information under sin gymnasietid. Här hittar man också Mål och riktlinjer för studie- och yrkesvägledningen i Uppsala kommun samt Etiska riktlinjer.

Studievägledning

Studie- och yrkesvägledning inom gymnasiet har som syfte att ge stöd och förberedelse inför val av fortsatta studier/yrken. Vägledningens viktigaste verktyg är det individuella vägledningssamtalet. Vi samtalar kring intressen/styrkor, alternativ och möjligheter/begränsningar.

Vägledning

Samtliga elever erbjuds enskilt vägledningssamtal (1h per elev och läsår), dessa kan vara samtal inför framtiden, motivationssamtal och/eller konsekvenssamtal. Studie- och yrkesvägledaren kan delta som en resurs i olika mötessituationer (t.ex. elevvårdskonferens, utvecklingssamtal).

Information

 • Introduktion till gymnasieskolan (t ex vad är skillnaden mellan grundskola och gymnasium, vad är studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan, behörighet och urval till eftergymnasiala utbildningar)
 • Information inför aktuella händelser (t ex mässor, öppet hus, högskoledagen, arbetsförmedlingens evenemang)
 • Information om eftergymnasiala utbildningar och behörighetsregler inför val av valbara kurser/individuellt val
 • Informationsvägar (t.ex. internet, informationsmaterial)
 • Fördjupad information inför framtiden t ex:

  - Arbetsmarknaden

  - Arbetsförmedlingens och andra aktörers tjänster

  - Studievägar t.ex. yrkeshögskola, folkhögskola, högskola/universitet inklusive behörighets- och urvalsregler

  - Studie- och yrkesvägledaren kan fungera som en resurs vid extern information om utbildningar
17 augusti 2017