Elevhälsoteamet på Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Elevhälsoteamet (EHT) består av rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog och SYV. Teamet träffas varje vecka och arbetar på olika sätt för att stödja elever. Det kan gälla enskilda elever, utformning av temadagar, frågor kring mobbning, droger, rasism eller jämställdhet.

Du kan vända dig direkt till vem som helst i gruppen om du eller en kompis behöver hjälp, eller om det är något du bara vill diskutera. Det kan handla om allt som rör dig t ex skoltrötthet, mobbning eller relationsproblem. Du kan komma själv, tillsammans med en kompis, lärare eller förälder.

Vi hjälper också till om du behöver kontakta någon myndighet.

Vid skolan finns utarbetad policy för hur skolan skall möta mobbning, hög frånvaro, dåligt uppförande och otillräckliga studieresultat.

Kontakt:

Enhetsrektor
Elin Dahm
elin.dahm@uppsala.se
tel. 018-727 23 23.

Enhetsrektor gymnasiesärskolan
Ola Rick
ola.rick@uppsala.se
tel: 018-727 97 95

Programrektor Naturbruk, Bygg och Yrkesintroduktion BA
Magnus Holt
magnus.holt@uppsala,se
tel. 018-727 96 04

Programrektor Yrkesintroduktion NB och FT, SPRINT och Fordon
Lena Sahlin
lena.sahlin@uppsala.se
tel. 018-727 96 39 eller 073-600 91 92

Skolsköterska
Margaretha Lundqvist
margaretha.lundkvist@uppsala.se
tel 018-727 97 48

Kurator (Gymnasiesärskolan, SPRINT, fordon, IM fordon)
Emma Karlsson
emma.karlsson@uppsala.se
tel 018-727 83 88

Kurator (byggprogrammet, introduktionsprogrammet och naturbruksprogrammet)
Matilda Göranzon
matilda.goranzon@uppsala.se
tel 072-582 02 20

SYV (Introduktionsprogrammet)
Petra Smith
petra.smith@uppsala.se
tel 018-727 28 27

SYV (Naturbruksprogrammet) 
Tommy Ripmarken
tommy.ripmarken@uppsala.se
tel 018-727 9607

SYV (Gymnasiesärskolan)
Linn Ragnvaldsson
linn.ragnvaldsson@uppsala.se
tel 018-727 23 92

Speciallärare hittar du i Studion. Studion är i första hand till för dig som har behov av extra stöd. I Studion kan du få bra stöd och hjälp att klara dina studier. Du arbetar enskilt eller i mindre grupp, men du tillhör alltid din klass. De ämnen du läser i Studion är främst svenska, engelska eller matematik men du kan även få stöd i andra ämnen.

Studie- och yrkesvägledare är Tony, Tommy och Petra. De kan hjälpa dig om du har problem med CSN, om du vill bolla framtidsidéer, boka besök, eller ha info och hjälp i största allmänhet.

Krisgrupp – vid olycka eller annan svår händelse i skolans verksamhet eller närhet som upprör och orsakar sorg, finns en krisgrupp att vända sig till. I den ingår Elin Dahm (rektor, sammankallande), Roland Wallhuss (bitr.rektor), Margareta Lundqvist (skolsköterska) och Ingela Lundholm (skyddsombud). "Krislåda" finns på kurators rum. Skolans krisgrupp är underställd central grupp i kommunen.

18 augusti 2017