Kommer till Jälla

Våren 2015 fattades ett politiskt beslut i Uppsala Kommun att Bolandgymnasiet skulle läggas ned och utbildningarna flyttas till Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Flytten kommer att ske i tre steg. Båda skolorna är kommunala och har alltså samma huvudman. Jälla kommer att bli ett stort yrkesgymnasium med många möjliga yrken som studiemål. Detta ger utmärkta grunder för samarbeten och intressanta projekt!

Hösten 2015: De yrkesintroduktionsprogram (Fordon och Transport, samt Bygg och Anläggning) som tidigare funnits på Bolandgymnasiet flyttade till Jälla och finns nu på skolan tillsammans med yrkesintroduktionsprogrammet Naturbruk. Det finns nu tre IMYRK att läsa på Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Läs mer under fliken "Program & Utbildningar".

Hösten 2016: Fordon och Transport flyttade till Uppsala yrkesgymnasium Jällas nyrenoverade lokaler.

Hösten 2016: Uppsala yrkesgymnasium Jällas första SPRINT-elever började.

Hösten 2017: Gymnasieprogrammet Bygg och Anläggning blir en del av Uppsala yrkesgymnasium Jälla. BA kommer att få ett nybyggt hus på Jälla som är anpassat efter programmets behov. Fram tills att det nya huset står klart så kommer programmet att ligga kvar i lokalerna på Bolandsgatan. (Läs mer om programmet på Boland här!)

17 augusti 2017