Skolinspektionen på tillsyn

Skolinspektionen kommer att göra tillsyn både på gymnasiet och på gymnasiesärskolan. De elever som inspektionen bett att få intervjua kommer att få veta detta i förväg. 

Det går att läsa mer om detta och Skolinspektionens uppdrag här.

Information till elever och föräldrar finns att läsa här

Om frågor om detta uppkommer så är du välkommen att kontakta programrektorer eller rektorer.

6 mars 2017