Om yrkesgymnasium Jälla

Uppsala yrkesgymnasium Jälla är det enda kommunala naturbruksgymnasiet i Uppsala Län. Skolan har funnits sedan 1937 (och fyller i år 80 år) då Uppsala läns landsting startade lantbruksutbildningen. Gården har dock funnits sedan början av 1300-talet och ägarlängden finns bevarad. Skolan drivs i nära samarbete med Stiftelsen Jälla Egendom (gården) vilket gör att eleverna kan erbjudas en utbildning med hög kvalité i en unik miljö där teori och praktik varvas - både snack och verkstad! Skolan har sedan 2015 vuxit med nya program (i samband med den successiva nedläggningen av Bolandgymnasiet). Först fick vi fler yrkesintroduktionsprogram (fordon och bygg) och 2016 flyttade Fordonsprogrammet och språkintroduktionsprogrammet in och från och med hösten 2017 flyttar även Bygg- och anläggningsprogrammet till Jälla (dock blir programmet kvar i nuvarande lokaler på Bolandsgatan tills dess att det nya huset byggts klart på Jälla).

Uppsala yrkesgymnasium Jälla är en stor liten skola med många olika typer av verksamheter och utbildningar samlade på samma skola och gård. Utöver ovan nämnda finns följande utbildningar på skolan:

Gymnasiesärskola med flertalet inriktningar,

Skogligt basår: En ettårig vuxenutbildning för SLU där de studerande efter avslutad utbildning har företräde till SLUs Skogsmästarutbildning i Skinnskatteberg.

YH-utbildning: ettårig utbildning inom djurvård och biobedicinsk teknik.

Gymnasial vuxenutbildning inom trädgård. Utbildningen är ettårig. Utbildningen tillhör sedan 2017-01-01 Arbetsmarknadsförvaltningen.

Gymnasial vuxenutbildning inom fordon.
Utbildningen tillhör sedan 2017-01-01 Arbetsmarknadsförvaltningen

 

 

18 augusti 2017