Utbildningar och program

Oavsett vilket gymnasieprogram man väljer att gå så ingår gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är, precis som namnet avslöjar, ämnen som alla gymnasieelever i Sverige läser och ämnen det gäller är: svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, idrott och hälsa, religion och naturkunskap.

Din utbildning vid Uppsala yrkesgymnasium Jälla kommer alltså att omfatta teoretiska ämnen som tillsammans med de mer praktiskt inriktade kurserna utgör en helhet där alla ämnen är lika viktiga

17 augusti 2017