Utbildningar och program

Oavsett vilket gymnasieprogram man väljer att gå så ingår gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är, precis som namnet avslöjar, ämnen som alla gymnasieelever i Sverige läser och ämnen det gäller är: svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, idrott och hälsa, religion och naturkunskap.

De gymnasiegemensamma ämnena är, precis som namnet avslöjar, ämnen som alla gymnasieelever i Sverige läser. De ämnen det gäller är: svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, idrott och hälsa, religion och naturkunskap.

Din utbildning vid Jällagymnasiet kommer alltså att omfatta teoretiska ämnen som tillsammans med de mer praktiskt inriktade kurserna utgör en helhet där alla ämnen är lika viktiga

10 november 2016