Bygg- och anläggning

Vill du bygga, reparera och underhålla hus? Är du nyfiken på hur man bygger både säkert och bäst för miljön? Gå bygg- och anläggningsprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium. När du är klar med din yrkesexamen har du stor chans att få jobb. Utbildningen kan också ge högskolebehörighet. I utbildningen ingår 15 veckors praktik.

Det här är bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet finns på Uppsala yrkesgymnasium. Här kan du välja mellan inriktningarna husbyggnad, måleri och plåtslageri.

Inom husbyggnad lär du dig att bygga och renovera byggnader, broar och andra anläggningar. Inom måleri lär du dig om ny- och ommålning samt att sätta upp olika väggbeklädnader. Inom plåtslageri lär du dig om plåtslageri inom byggnad, ventilation och inneklimat.

De här yrkena kan du välja

Inriktningen husbyggnad kan ge dig jobb som betongarbetare, golvläggare, murare, glastekniker, ställningsbyggare och träarbetare. Inriktningen måleri kan ge dig jobb som byggnadsmålare och inriktningen plåtslageri kan ge dig jobb som byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.

Alla elever har praktik

I alla yrkesprogram ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), alltså praktik på en arbetsplats. Praktiken ger dig kunskaper i yrket, arbetslivserfarenhet och kontakter. Tack vare goda branschkontakter kan vi erbjuda bra praktikplatser som ofta leder till jobb direkt efter utbildningen.

Yrkesprogrammen kan ge högskolebehörighet

På bygg- och anläggningsprogrammet kan du få grundläggande högskolebehörighet. Det enda du behöver göra är att välja de kurser som krävs. Det gör du genom att välja två extra kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska inom programfördjupningen. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare.

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

På yrkesprogrammen är de gemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen som du har läst i grundskolan. På bygg- och anläggningsprogrammet är det programgemensamma karaktärsämnet bygg och anläggning. Utöver det får du möjlighet att specialisera dig mer inom programmet, det kallas för programfördjupning.

10 november 2016