Fordons- och transportprogrammet

Brinner du för bilar, lackering, lastbilar och mobila maskiner? Vill du reparera och serva fordon i nyrenoverade fullt utrustade verkstadshallar? Gå fordons- och transportprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium. När du är klar med din yrkesexamen har du stor chans att få jobb. Utbildningen kan också ge högskolebehörighet. I utbildningen ingår 15 veckors praktik.

MekanikerDet här är fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet finns på Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Här kan du välja mellan inriktningarna personbil, karosseri och lackering och lastbil och mobila maskiner. Här får du möjligheten att diagnostisera, reparera och serva olika fordon. Vi har utrustade verkstadshallar och erfarna yrkeslärare.

De här yrkena kan du välja

Fordons- och transprogrammets inriktningar ger möjlighet till jobb som personbilsmekaniker, bilskadereparatör, lastbilsmekaniker, lackerare eller maskinmekaniker.

Alla elever har praktik

I alla yrkesprogram ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), alltså praktik på en arbetsplats. Praktiken ger dig kunskaper i yrket, arbetslivserfarenhet och kontakter. Tack vare goda branschkontakter kan vi erbjuda bra praktikplatser som ofta leder till jobb direkt efter utbildningen.

Yrkesprogrammen kan ge högskolebehörighet

På fordons- och transportprogrammet kan du få grundläggande högskolebehörighet. Det enda du behöver göra är att välja de kurser som krävs. Det gör du genom att välja två extra kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska inom programfördjupningen. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare.

Lär dig ett yrke och få en gymnasieutbildning

När du pluggar på ett yrkesprogram får du en gymnasieutbildning samtidigt som du lär dig ett yrke. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

På yrkesprogrammen är de gemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen som du har läst i grundskolan. Utöver det får du möjlighet att specialisera dig mer inom programmet, det kallas för programfördjupning.

Om skolan

Uppsala yrkesgymnasium Jälla är det enda kommunala naturbruksgymnasiet i Uppsala län. Skolan har funnits sedan 1937. Sedan 2015 finns det fler yrkesprogram på skolan. Först kom Fordon- och transportprogrammet och sedan Bygg- och anläggningsprogrammet.

På Uppsala yrkesgymnasium Jälla kan du välja mellan 3 olika inriktningar:

TraktorerVerkstaden

 

 

 

 

 

17 augusti 2017