Förstelärare och lektorer

På Jälla finns idag tre förstelärare och en lektor. Nedan finns deras kontaktuppgifter och till höger presenterar de sig själva och sina uppdrag.

Lektor Olle Nordberg (tjänstledig läsåret 2016-2017)
E-post: olle.nordberg@uppsala.se 

Förstelärare Mariana Frodig:
E-post: mariana.frodig@uppsala.se

Linda Hemström
E-post: linda.hemstrom@uppsala.se

4 mars 2017