Förstelärare och lektorer

På Uppsala yrkesgymnasium Jälla finns idag tre förstelärare och en lektor. Nedan finns deras kontaktuppgifter och till höger presenterar de sig själva och sina uppdrag.

Lektor Olle Nordberg (tjänstledig läsåret 2016-2017)
E-post: olle.nordberg@uppsala.se 

Förstelärare Mariana Frodig:
E-post: mariana.frodig@uppsala.se

Förstelärare Linda Hemström
E-post: linda.hemstrom@uppsala.se

Förstelärare Max Michael
E-post: max.michael@uppsala.se

17 augusti 2017