Gymnasiesärskola

Välkommen till gymnasiesärskolan!

Det nya läsåret 2017/18 börjar måndag den 21 augusti kl 10.00!

Praktisk information har skickats till hemmen. Vid frågor inför skolstarten ring:

Ola Rick, rektor, 018-727 97 95

15 mars 2017