Yrkesintroduktionsprogram

Yrkesintroduktion, IMYRK, vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

Uppsala yrkesgymnasium Jälla erbjuder dig som inte är behörig till ett nationellt program möjlighet att läsa yrkesintroduktion. Du får en yrkesutbildning samtidigt som du läser grundskolekurser och gymnasiekurser. Du behöver inte ha några förkunskaper inom vald inriktning, det räcker med att du vill lära dig. Du kan välja mellan olika inriktningar:

• Naturbruk: Du kan här välja mellan t.ex. häst, hund eller skog. Läs mer här!

• Fordon och transport: Du utbildar dig till yrken som t.ex. servicemekaniker, rekonditionerare, bildemonterare eller däckarbetare. Läs mer här!

• Bygg- och anläggning: Du lär dig grunderna i byggbranschens alla yrkesområden som t.ex. snickare, målare, murare eller plattläggare. Läs mer här

Utbildningens innehåll

För dig som vill läsa IMYRK för att kunna gå ut och jobba efter avslutad utbildningen brukar utbildningen vara i regel tre år. Vi erbjuder dig en strukturerad undervisning i små grupper med hög lärartäthet. Två dagar i veckan ägnar du dig åt den yrkesinriktning du valt, de övriga tre dagarna läser du grundskoleämnen och gymnasiekurser.

De ämnen och kurser vi erbjuder (förutom yrkeskurser) är:

Grundskoleämnen:

 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik

Gymnasiekurser:

 • Engelska 5 100p
 • Matematik 1a 100p
 • Svenska 1 100p
 • Idrott och hälsa 1 100p
 • Historia 1a1 50p
 • Naturkunskap 1a1 50p
 • Religionskunskap 1 50p
 • Samhällskunskap 1a1 50p

Kontakt

För ytterligare information och bokning av tid för besök kontakta:
Programrektor
Lena Sahlin
lena.sahlin@uppsala.se
Tel. 018- 727 96 39 eller 073- 600 91 92

Studie- och yrkesvägledare
Tony Back
tony.back@uppsala.se
Tel. 018-727 22 61

17 augusti 2017