Naturbruksprogrammet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en gymnasieexamen (yrkesexamen). Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera. Du kan självklart också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Det finns fyra olika inriktningar på naturbruksprogrammet, samt möjlighet att kombinera med naturbehörighet. Se beskrivningar av programmen till höger.

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar din förmåga att bruka naturen. Du får större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen. Du lär dig också biologi, ekologi, teknik och ekonomi. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan. Programgemensamma karaktärsämnen är: biologi, entreprenörskap och naturbruk.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. 

Att tänka på

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Inom det individuella valet och, om skolan erbjuder det, inom programfördjupningen kan du välja att läsa de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Dessa är ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

 APL

På alla inriktningar ingår APL i utbildningen. Under hela APLen är du försäkrad. Läs om detta här!

4 mars 2017